Voor wie?

Aan de basis van ieder behandeltraject ligt een (hulp)vraag. Per cliënt verschilt deze vraag, en vindt er altijd een individuele afstemming plaats. De therapeut maakt een individueel therapieplan afgestemd op de vraag/klacht van de cliënt.

De vraag/klacht kan zijn:

  • fysieke klachten, hoofdpijn/buikpijn, bedplassen, eetstoornis
  • gedragsstoornissen, ADHD, Autisme, contact/hechtingsprobleem
  • psychische problemen, depressie, burnout
  • ontwikkelingsproblematiek
  • emotionele problemen, pesten, faalangst
  • wens tot innerlijke verandering
  • verwerken van aangrijpende gebeurtenis, overlijden, scheiding, ongeluk, ziekenhuisopname

steen

Comments are closed.